Studenti konačno uzeli sudbinu u svoje ruke.
Studentska revolucija 2008.
Blog
srijeda, lipanj 4, 2008


Ispitni rokovi, ljetne žege i usporavanje već iovako tromog birokratskog aparata sugeriraju da je vrijeme za simbolični predah od velikih prosvjeda i društvenih previranja. To ne znači odustajanje već premještanje sfere djelovanja na mikro razinu tj. 'misli globalno, djeluj lokalno'

Izostanak želje kod Ministarstva i Sveučilišta da se u suradnji sa studentima dolazi do konkretnik i kvalitativnih pomaka daje nam do znanja da se s nama razgovara tek forme radi. Studenti nisu ušli u ovo zato što imaju previše slobodnog vremena već zato što žele vidjeti opipljive i progresivne pomake.
Ni vrijeme nije na našoj strani: prvostupnici će se uskoro naći na tržištu rada sa svojim nedefiniranim položajem, programi diplomskih studija još uvijek se donose, uvjeti upisa diplomskih studija još uvijek nisu poznati ili se mijenjaju...
Problemi se i dalje gomilaju. Zato su potrebne 'lokalne' inicijative tj. suradnja s odsjecima, profesorima i fakultetima. Svaki student treba inzistirati na tome da mu se omogući nastavak studija tj. upisivanje diplomskog studija po završetku matičnog preddiplomskog. Uvjeti završetka preddiplomskog studija trebali su biti poznati 2005, a to su najčešće skupljenih 180 ECTS bodova. Uvjeti upisa u diplomski studij također su trebali biti poznati 2005., a pravilo je da su ti uvjeti postavljeni tek nedavno ili se još uvijek postavljaju. Zato bi također trebalo inzistirati na tome da jedini uvjet upisa u diplomski studij bude završen srodni preddiplomski studij (tj. sakupljenih barem 180 ECTS bodova).

To je nešto čega bi i svi profesori trebali biti svjesni i u čemu bi trebali nastupiti zajednički sa studentima. Pritisak na hitro provođenje bolonje urodio je ovakvim kaosom, a niti profesori niti studenti ne bi smjeli ispaštati zbog toga. Studenti će svakako ispaštati ako postanu prvostupnici i ne nastave studij jer će na tržištu rada tražiti svoje mjesto koje je nedefinirano, a bit će tretirani kao viša stručna sprema i shodno s time primati nižu plaću ostatak radnog vijeka.
Profesorima je pak nametnuta forma unutar koje su se trebali snalaziti i prilagoditi joj sadržaj. Opskuran zahtjev, da sadržaj (kvaliteta) nastavnog programa bude SASVIM podređen formi (kvantiteta).

ZATO:

Pažljivo pregledajte što je o vašem studijskom programu bilo pozanto 2005., razgovarajte s vašim kolegama, profesorima, pročelnicima, prodekanima i dekanima i inzistirajte na svojim pravima. Neki će vas shvaćati, neki ne. Dosta profesora razumije našu situaciju i na našoj je strani, ali neki nisu. Objasnite im nepravdu koja nas je sve zajedno pogodila ukoliko se još uvijek nisu probudili iz zimskog sna. A ako bude povrede vaših prava, organizirajte se po odsjecima i INZISTIRAJTE na svojim pravima, bojkotirajte zajednički ispite ako treba

Uglavnom, želim vam uspješne ispitne rokove i nastavak studija. Ali budite svjesni toga da su prvostupnici kolateralne žrtve 'Bolonje' i izbjegavajte prvostupništvo u što širem krugu.

A u jesen se idemo boriti protiv svih ostalih nepravdi. Što svakako uključuje privatizaciju školstva, ali i druge društvene nepravde.


Kristijan
studentskarevolucija @ 18:37 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
srijeda, svibanj 28, 2008


Ovdje su priloženi zahtjevi studenata Filozofskog fakulteta za Ministarstvo o kojima se razgovaralo s predstavnicima Ministarstva 20.05.2008. i koji su im sljedećeg dana poslani.  Svjesni smo da nisu svi zahjevi najspretnije sročeni i da su neki trebali biti adresirani na Sveučilište. Zbog toga je svaka točka objašnjena na sastanku na kojem smo dobili i usmeno očitovanje prisutnih predstavnika Ministarstva (Radovan Fuchs i Vito Turšić). S tako pojašnjenim točkama, zatražili smo da nam se Ministarstvo i pismeno očituje o svim zahtjevima koji ih se tiču.


ZAHTJEVI ZA MZOŠ

 1. Tražimo pravni dokument koji bi bio obvezujući za Sveučilište kao potvrdu i osiguranje da studenti ne participiraju u troškovima preddiplomskog i diplomskog studija.

Obrazloženje:

Nužno je donošenje pismene odluke da je visoko školstvo za sve generacije besplatno.

 

 1. Od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje očekujemo službeno očitovanje o položaju prvostupnika na tržištu rada. Očekujemo poduzimanje mjera potrebnih da se tržište rada upozna s novim titulama i osiguravanje poticajnih mjera zapošljavanja osoba s novim zvanjima.

 

 1. Kvote koje će svakom studentu koji je završio preddiplomski studij omogućiti upis na odgovarajući diplomski studij, s obzirom na preddiplomski, te da jedini uvjet upisa bude završen preddiplomski studij.

Obrazloženje:

Nepoznati su uvjeti upisa studija, nepoznat je broj mjesta za upis, nepoznat je postupak upisa studija. Članak 77. stavak 1 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojem natječaj za upis u studij mora biti objavljen 6 mjeseci prije početka nastave. (Natječaj mora sadržavati uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak…)

 

 1. Tražimo veći postotak iz proračuna usmjeren za obrazovanje.

Obrazloženje:

Proračun, odnosno planirani prihodi, u 2008. godini iznosi 115 milijardi kuna. Od tog iznosa se oko 10% izdvaja za obrazovanje, a samo 2,5% za visoko školstvo, odnosno manje od 3 milijarde kuna. Hrvatska, kao proklamirana zemlja znanja, izdvaja premalo novca za razvoj i održavanje sustava visokog obrazovanja.

 

 1. Trenutno se za obrazovanje izdvaja manje nego za vojsku. Kako bi Hrvatska dostigla prosjek EU, ali i važnije, kako bi uspješno provela sve zahvate vezane uz bolonjski proces, mora izdvajati barem dvostruki postotak bruto domaćeg proizvoda (u nastavku BDP) za visoko obrazovanje, odnosno barem 9% BDP-a. Nominalni BDP za 2007. godinu iznosi oko 275 milijardi kuna, a 9% od tog iznosa je 24,75 milijardi kuna. Kako se trenutno za sustav visokog obrazovanja izdvaja 10 puta manji iznos, teško je vjerovati u društvo znanja kakvim ga Ministar i Rektor zamišljaju.

 2. Samo zagrebačkom Sveučilištu je nužno potrebno zapošljavanje barem 2000 asistenata i znanstvenih novaka odmah. Ulaganje države u obrazovanje jednog znanstvenog novaka iznosi približno 1 milijun kuna kroz četiri godine, odnosno 250 000 kuna godišnje. Zapošljavanje novaka i asistenata u apsolutnom iznosu bi, prema ovim procjenama, državu koštalo 500 000 000, dakle petinu ukupnog iznosa koji se trenutno izdvaja za visoko obrazovanje. Moramo naglasiti kako se radi samo o jednom sveučilištu i o troškovima vezanim samo za zapošljavanje znanstvenih novaka i asistenata. Kapitalne investicije, u obliku knjižnica, studentskih domova, kantina i novih prostorija(laboratorija, predavaonica i ureda za novouposlene novake) na fakultetima je teško procijeniti, ali je sigurno kako se taj iznos penje iznad 2 ili 3 milijarde kuna, odnosno cijeli proračun koji se trenutno izdvaja za visoko obrazovanje.
  Upravo zbog navedenih podataka ili ekonomske stvarnosti, ne vjerujemo u mogućnost naše države da osigura sva potrebna sredstva za kvalitetno izvođenje nastavnih programa prema bolonjskoj matrici. Gradimo li društvo znanja? Zahtijevamo preraspodjelu sredstava iz proračuna za vojsku (koji će se ionako smanjiti pridruživanjem Hrvatske u NATO) u proračun za obrazovanje. Tražimo 152 radna mjesta nastavnog kadra na FFZG, a u skladu s tim i dodatne prostore za kvalitetno provođenje nastave, npr. Otvoreno učilište.

 

 1. Tražimo obavezno usmjeravanje nastavnika da prilagodi studijski program bolonjskom obliku nastave prema obrazovnom standardu, sto ukljucuje i obaveznu edukaciju nastavnika o bolonji.

 

 1. poboljšati pravnu sigurnost studenata – uz institucije poput pravobranitelja, javnosti rezultata anketa i drugih. Poštivanje prava studenata zagarantiranih Bolonjskom deklaracijom o ravnopravnom sudjelovanju studenata u kreiranju nastave

obrazloženje:

članak 77.  stavak 1 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojem natječaj za upis u studij mora biti objavljen 6 mjeseci prije početka nastave. (natječaj mora sadržavati uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak…)

 

 1. Sudjelovanje studentskih predstavnika u svim radnim tijelima. obrazloženje:

Na temelju članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viosokom obrazovanju, stavak 2.:

(2) Za raspravu o nekom pitanju ili za praćenje nekog područja Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje mogu osnovati svoja radna tijela u čijem radu mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Nacionalnog vijeća za znanost ili Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

 

 1. Tražimo provođenje standarda za mjerenje kvalitete profesora.

     

 1. Revizija korištenja financijskih sredstava za sport UNIZG.

 

 1. Zakonom definirane različitosti sveučilišnih i stručnih studija.

 obrazloženje:  

Na temelju prihvaćanja osnovne rezlike sveučilišnih – veća usmjerenost teoriji i stručnih studija – veća usmjerenost praksi.

 

 1. Tražimo da stipendija koja vrijedi na preddiplomskom vrijedi i na diplomskom studiju.

 

    14. Tražimo više domova.


Ovo je očitovanje koje smo dobili od Ministarstva 26.05.2008. (skenirana verzija faxa koji nam je poslan):

http://img357.imageshack.us/img357/641/ministarstvo1vl0.png

http://img58.imageshack.us/img58/8957/ministarstvo2dw2.png


http://img58.imageshack.us/img58/6708/ministarstvo3vk7.png


http://img87.imageshack.us/img87/8823/ministarstvo4jy1.png

studentskarevolucija @ 22:32 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare
utorak, svibanj 27, 2008


Pismo poslano ministarstvu prije sjednice rektorskog zbora (06.05.2008.):

Poštovani Ministre,

Nakon jučerašnjeg razgovora održanog u Ministarsvu, ohrabreni
susretljivošću i podrškom Ministarstva, šaljemo vam popis nekolicine
važnih problema za koje vas molimo da iznesete pred rektorskim zborom i
pokušate riješiti. Napominjemo da se ovaj kratak popis temelji na
problemima koji su nam trenutačno poznati te stoga to ni u kom slučaju
nije konačan popis problema i zahtjeva studenata diljem Hrvatske. Zato se
radujemo i budućoj suradnji i komunikaciji s Ministarstvom koje nam je
izišlo u susret svojom podrškom i jamstvom ostvarenja temeljnih
studentskih prava koja se odnose, među ostalim, i na aktivno sudjelovanje
u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava.

Problemi za koje bismo voljeli da zatražite očitovanje rektorskog zbora su
sljedeći:

- sustav upravljanja kvalitetom visokog obrazovanja ne funkcionira kako bi
morao (odnosi se na: nedosljednu implementaciju i usklađivanje ECTS bodova
u odnosu na realno opterećenje studenata i opseg gradiva; prečest
izostanak ravnopravnog sudjelovanje studenata u kreiranju nastave; tajnost
rezultata anketa te izostanak sankcija)


- nema jasnog definiranja konkretnih ustanova i područja rada na kojima se
mogu zaposliti prvostupnici; molimo za program potpore zapošljavanja
prvostupnika


- kako je moguće da svečilište još uvijek nema donesene ključne
pravilnike: O preddiplomskim i diplomskim studijima te Pravilnik o
studiranju? Kako je moguće da ponegdje "privremeni" pravilnik postoji 3
godine?


- molimo da se otvori i pitanje poboljšanja odnosa profesor-student (što
uključuje: edukaciju nastavnika o svojim mentorskim obavezama, dostupnost
na konzultacijama, otvorenost za diskusiju, poboljšanje omjera broja
studenata po nastavniku i slično).


Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Studenti


06.05.2008. održana je sjednica rektorskog zbora na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

http://www.scribd.com/doc/2891140/Zakljucci-rektorskog-zbora-6-5-potpisano


Očitovnje studenata o zaključcima rektorskog zbora poslano je medijima i sveučilištu već sljedećeg dana, 07.05.2008:

U Zagrebu 7. svibnja 2008.
OČITOVANJE ORGANIZATORA STUDENTSKOG PROSVJEDA NA ZAKLJUČKE
REKTORSKOG ZBORA ODRŽANOG 6. SVIBNJA 2008.
Zaključci Rektorskog zbora održanog 6. svibnja 2008. ukazuju na činjenicu da su raspolagali određenim informacijama na temelju kojih su analizirali dosadašnji tijek provedbe reforme obrazovanja na hrvatskim sveučilištima. Tražimo da se javno iznesu konkretni rezultati analiza, podatci i kriteriji po kojima su rađene analize.
Zanima nas na koji su način dopusnice odobrene s obzirom na to da je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje tek u studenom 2007. donijelo odluku o početku postupka vrednovanja javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta, te odluku o vrednovanju studijskih programa. Da se vršio upravni nadzor odmah bi se ukazalo na potrebu vrednovanja studijskih programa.
Naglašavamo da vrednovanje započinje tek ove godine. Tražimo da Rektorski zbor također definira i osnovne pretpostavke na temelju kojih je započela reforma. Želimo znati koje su mjere Rektorskog zbora poduzimane sa ciljem što učinkovitije provedbe bolonjskog procesa. Statutom Sveučilišta u Zagrebu definirano je da preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, te ovisno o studijskom programu, izradom završnoga rada i / ili polaganjem završnog ispita ukoliko su predviđeni studijskim programom. Nedopustivo je da se ovisno o studijskom programu naknadno donose odluke o izradi završnoga rada ili polaganju završnog ispita, ako iste nisu bile poznate prvog dana pri upisu na fakultet. Ponovno naglašavamo da se vršio upravni nadzor vrednovanja studijskog programa ovo se ne bi moglo dogoditi.
Zanima nas kako studenti mogu steći uvjete za upis na diplomski studij ako ti uvjeti ne postoje?
Tražimo definiranje odgovornosti svih ustanova koje su povezane sa reformom visokog obrazovanja.
Izjava Rektorskog zbora da su posebice opravdani zahtjevi studenata koji se odnose na poštivanje zakona, propisa i općih akata od strane visokih učilišta ukazuje na činjenicu da su se isti do sada kršili.
Tražimo da se službeno objavi odluka Ministarstva po kojoj je omogućen upis na diplomske studije bez plaćanja školarine ili participacije svim studentima koji su stekli preduvjet za upis diplomskih studija (jedini definirani preduvjet je završen preddiplomski studij).
Prijedlog Ministarstva da se u akad. god. 2008./2009. omogući upis na diplomske studije svim studentima prve generacije preddiplomskih studija nije u skladu sa studentskim zahtjevima.
Studenti su tražili da se to omogući svim studentima upisanim po bolonjskom procesu od 2005. na dalje.
Ne slažemo se sa izjavom Rektorskog zbora da se na najvećem broju hrvatskih sveučilišta i njihovih sastavnica poštuju objavljeni propisi i uvjeti studija.
Uvjeti izvođenja studijskih programa u potpunosti su nedefinirani, nejasni i nisu u skladu sa zahtjevima studenata.
Neprihvatljivo je da su studenti upisani na fakultete, a da opći akt Sveučilišta kojim su uređeni uvjeti prelaska sa preddiplomskog na diplomski studij nije donesen do danas.
Smatramo da je ovo izravno kršenje studentskih prava.
Molimo detaljan uvid u "Akcijski plan za prijelaz u drugu fazu bolonjskog procesa" kako bismo se mogli očitovati o istome.


U sljedećem postu priložit ću zahtjeve poslane ministarstvu 21.05.2008. i očitovanje ministarstva na te zahtjeve koje je stiglo jučer (26.05.2008).
studentskarevolucija @ 17:42 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, svibanj 23, 2008Kada smo izvadili glavu iz guzice i prestali se zamarati pokušajima da uskladimo sve moguće programe, ECTS-e, pravilnike i slično, zapitali smo se koliko "Bolonja" uopće može biti efikasna u ostvarivanju onoga što MI želimo – kvalitetnog obrazovanja. U samom početku smo uspjeli zanemariti da "Bolonja" nije usredotočena na studenta i znanje[, već na tržište rada, što je poražavajuće zato što znanje i kvalitetu stavlja u drugi plan. Slučaj hrvatske ''Bolonje'' još je žalosniji jer ne definira položaj prvostupnika na tržištu rada, a potrebe tržišta rada su upravo to što odlučuje kojim ljudima će i u kojoj mjeri obrazovanje biti dostupno. Da i ne spominjem to da se npr. nakon 5 godina studija sociologije u Zadru dodjeljuje titula diplomiranog sociologa, u Splitu je ta titula master of sociology, a u Zagrebu još nije definirana.

Ako zbilja želimo kvalitetno obrazovanje koje se postiže načitanošću, praktičnim radom, iskustvom itd. možda je bitno da si postavimo to kontroverzno i subverzivno pitanje – može li nam "Bolonja" to omogućiti?
Uz sav revolt uzorkovan time što je uvođenje "Bolonje" čista politička odluka, što nije kvalitetno prilagođena našim uvjetima, što podilazi tržišnim i profitnim interesima umjesto da na prvom mjestu bude osiguravanje kvalitetnog i svima dostupnog obrazovanja, nekih načela "Bolonje" se valja pridržavati. Mobilnost i interdisciplinarnost neka su od tih načela. ECTS bodovi mogu pomoći u teorijskom ostvarenju tih ideja, ali su u praksi zakazali. Ne samo da su dodjeljivani uglavnom na blef i da se i studenti i profesori još uvijek pitaju što oni znače već uvođenje ISVU sustava doprinosi daljnjoj mistifikaciji bodova kojih se treba pod svaku cijenu skupiti trideset po semestru. To je još samo jedan faktor koji studiranje svodi na apsurd poput biranja izbornih predmeta zbog prigodnog broja bodova (što u praksi znači da student nakon što izabere u ISVU sustavu sve predmete koji su mu obavezni kreće u potragu za izbornim predmetima koji mu nose potreban broj bodova umjesto da bira predmete koji ga zbilja zanimaju, bez obzira na broj bodova koje nose). Tako mit interdisciplinarnosti dolazi do toga da je potpuno fabriciran i funkcionira na sasvim umjetan način. Da, "Bolonja" je proces, ali eksperimentiranje na ljudima koji još uvijek nisu upućeni u pravila i posljedice igre naprosto nije humano. Ono o čemu valja pažljivo razmisliti jest sljedeće: želimo li kvalitetno obrazovanje bez kompromisa ili želimo polovična rješenja i podilaženje obrazovnog sustava političkim i profitnim interesima?
Ako smo spremni na kompromise tada možemo prihvatiti političku igru i krpati rupe sustava koji je osuđen na propast što radi ekonomske neodrživosti, što radi potkopavanja temeljnih principa obrazovanja.
Ako ne želimo kompromise onda se ne smijemo ograničavati na "Bolonju" u potrazi za što kvalitetnijim modelom obrazovanja.

Genreacije koje su upisane po ovom sustavu temeljenom na učenju po skriptama, umjetnoj interdisciplinarnosti i redovitosti steći će kvalitetno obrazovanje samo ukoliko se sami dovoljno potrude. Loši programi koji su dobivali dopusnice zato što nije bilo vremena (a vrijeme su određivali političari kojima nije bila želja što kvalitetnija provedba reforme nego što hitriji potpisi na papirima), politički pritisci na sve instance (sveučilišta, fakultete, odsjeke, profesori i studente) da se zbog nekog višeg i apstraktnog cilja pristane na polovičnu i nedovoljno promišljenu reformu morali su kad-tad eskalirati po zakonu međudjelovanja i zakonu suprotnih sila. Pritisak je vršen 'odozgo' i bio je silovit, ali mislim da je sada konačno vrijeme da se ta sila vrati ovima koji su 'gore'. Kao što sam i ranije pisao, problem nije u TRENUTAČNOJ političkoj garnituri, problem je u kompetenciji ljudi koji dolaze na takve položaje, koji se bave poslovima kao što su donošenje državnog proračuna i reformiranje obrazovanja. Mora se širiti svijest o tome da je ''Bolonja'' čista politička odluka koja se ne može kvalitetno provesti u ovakvim financijskim, ekonomskim i ideološkim uvjetima (kada prioritet nije kvaliteta već zadovoljavanje forme). Ujedinjen i neupitan stav svih studenata trebao bi biti da želimo da država nama i svim budućim generacijama osigura kvalitetno i besplatno (dakle, lako dostupno) obrazovanje. Izdvajanja za obrazovanje ne bi trebala ići na štetu drugih društvenih kategorija kao što su radnici, umirovljenici itd., te se na ovo ne bi smjelo gledati kao da studenti pljačkaju državu i zahtjevaju nemoguće. Problem je upravo u tome što se državni proračun raspodjeljuje neodgovorno i nekompetentno, a društvo kao cjelina nije dovoljno svjesno važnosti kvalitetnog obrazovanja. To je u svakom slučaju dugoročna investicija čija povratna vrijednost ne bi nužno trebala biti profit u novčanom iznosu. Znanje je vrijednost sama po sebi, neunovčiva i neprocjenjiva.

Studenti na kojima se ovog trenutka provodi eksperiment (barem prve tri generacije ''Bolonje''), koji nisu znali što će biti kada završe preddiplomski studij, koji nisu znali po kojim će uvjetima upisivati diplomski studij, koji su studirali po programima upitne kvalitete zahtjevaju da im jedini uvjet za upis diplomskog studija bude sakupljenih 180 ECTS bodova (dakle, bez kvalifikacijskih i klasifikacijskih ispita i ograničenja kvota). To nije stvar dobre volje nekoga u sveučilištu, ministarstvu ili na fakultetu, to je nužnost koja proizlazi iz njihovih prijašnjih pogrešaka i nitko ne bi smio na tome sakupljati političke bodove. Vrijeme je da se krene ozbiljno, oštro i kritički javno progovarati o svim ostalim uvjetima studiranja i kvaliteti programa, o kompetenciji ljudi koji su neodgovorno nametnuli ovu reformu, o političkim odlukama koje svakodnevno ugrožavaju egzistenciju i jednake mogućnosti građana, te o žrtvama koje se svakodnevno prinašaju zbog straničarskog politikanstva.

Naš dugoročni cilj (po užem, studentskom, pitanju) trebao bi biti da nam država osigura kvalitetno i besplatno obrazovanje koje će se postići većim i efikasnijim ulaganjima (ali ne na štetu zdravstva, radnika, umirovljenika i sličnih kategorija koje se jednako kao i obrazovanje sustavno zanemaruje).
Naš kratkoročni cilj trebao bi biti da država osigura plaćen diplomski studij svim studentima koji sakupe 180 ECTS bodova i žele ga upisati (bez dodatnih uvjeta, bez ograničavanja kvota, bez lamentiranja o kvaliteti nastave koja je i ovako upitna - neka osiguraju dodatni nastavni kadar i prostor kojeg nametnuta nam ''Bolonja'' zahtjeva).

Ako se ti minimalni zahtjevi ne ispune, trebamo biti složni i disciplinirani u spremnosti na blokadu nastave, izlaženja na ispite, fakulteta, sveučilišta, ministarstva i vlade jer ako nam nisu spremni ispuniti OSNOVNE I MINIMALNE uvjete, tada nemamo što do daljnjega tražiti u tim korumpiranim i neprofesionalnim institucijama. A svi djelatnici obrazovnog sustava kojima je stalo do kvalitete obrazovanja trebali bi nam se pridružiti.autor: Kristijan, student Filozofskog fakulteta u Zagrebu
studentskarevolucija @ 13:51 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
nedjelja, svibanj 18, 2008


Sveučilište je autonomno, a Ministarstvo je odgovorno samo za osiguravanje potrebnih resursa sveučilištu. Sveučilište je tako odgovorno za nedonošenje pravilnika o studiranju već 3 godine , za nemoć da se usprotivi jakim fakultetima pa onda pleše kako oni sviraju (mislim da su 'najjači' ekonomija, medicina i pravo), za apsurdnosti koje nastaju kad god se treba nešto kvalitetno i pošteno dogovorit i sl. Ministarstvo je pak krivo što ga ne zanima kvaliteta obrazovanja koliko politika. Kao prvo, Hrvatska nema novac kojim može efikasno provesti Bolonju. Kao drugo, još i dan danas dopusnice dobivaju sasvim nekvalitetni programi koji ne samo da su loši nego još uvijek ne definiraju uvjete upisa diplomskih studija itd. Dopusnice za provedbu programa izdaje Ministarstvo. Također, odbori i tijela koja se brinu o kvaliteti provođenja bolonje prekasno su osnovani i nisu baš efikasni, a izvješća koja Ministarstvo šalje u Europu puna su poluistina i samohvale. Predstavnici Studentskog zbora sveučilišta , koji je legalno tijelo koje bi trebalo zastupati interese studenata u političkoj i pravnoj areni, čine većinom mladi oportunisti koji imaju članske iskaznice stranaka (ili se jako trude da ih zarade).


Photobucket

I koliko god se mi klonili politike i jednostavno željeli kvalitetno obrazovanje i mogućnost sudjelovanja u stvaranju istog, sve se svodi na to da smo žrtve političke odluke (uvođenja Bolonje) na koju nitko nije bio spreman i koju se ne može kvalitetno provesti s resursima kojima raspolaže Ministarstvo. ALI zato možemo popraviti statistiku postotka visokoobrazovanih jer će i bakalari (iako će na tržištu rada biti tretirani kao VIŠA stučna sprema; tj. dobivati će manje plaće) biti ubrojeni u tu statistiku. Koliko znanja i vještina će se kriti iza titule bakalara? Koga briga...

Upleli smo se u jednu kompleksnu i političku stvar koju naprosto treba popraviti. Ako se malo osvrnemo oko sebe i pogledamo što se sve događa u hrvatskoj nam republici, kolike grupacije svakodnevno protestiraju i bore se za svoja prava, mislim da je vrijeme da mi kao studenti koji imamo energije i volje (nadam se) damo primjer i potaknemo ostatak društvanca na revolt i ustrajemo u borbi za svoja prava. Ono što se krije iza svega nije trenutačna politička garnitura jer ne bi bilo bolje da je bilo koja opcija na vlasti. Problem je u našem društvu koje već godinama funkcionira na 'rodijačkim' odnosima, korupciji, demagogiji, lažima i varanju. Meni osobno se nekako ne da više. Ni razmišljati o tome da je cijeli svijet takav i da je to jednostavno stvar trenda mi se ne da. Ako uspijemo stvoriti kritičnu masu, ako ljudi zbilja počnu shvaćati da stvari ovako ne mogu još dugo jer ne vode ničemu dobrome, onda imamo šanse da nešto promjenimo. Samo se nadam da neće prevladati tromost i inertnost kako to uobičajeno biva.

Tako da mislim da će se borba za društvo znanja morati voditi na ulici i protiv svih institucija ovoga društva koje je svoje temelje izgradilo na krađi, laganju i mitu. Ovo se nekako pretvara u borbu za bolje društvo jer ne vidim kako će bilo koji od problema (pa i naš studentski) biti moguće riješiti unutar sadašnjih trulih stupova institucija zaduženih za njihovo rješavanje. Što opet ne znači da treba srušiti društvo i prepustiti se ugodnom povjetarcu paleža i destrukcije, ali svakako treba pozvati na odgovornost sve zaslužne za ovakvo stanje i pokazati im da šačica njih na položaju moći nije tamo zato što ih je bog ustoličio nego zato što su obični administrativni radnici koje mi plaćamo i od kojih želimo kvalitetnu uslugu.

Naravno, možemo ići i lakšim putem i riješiti pitanja našeg fakulteta, par sitnica popraviti u Bolonji i vratiti se u ugodnu kolotečinu svakodnevice, opet zažmiriti, prepustiti se struji. Ne gledati vijesti, ne čitati novine. Ali meni osobno se više ne da.

Da, ovo sve zvuči romantičarski i patetično, ali čini mi se da se nalazimo u bitnom trenutku povijesti i da imamo priliku utjecati na daljnji tijek stvari... i svemira...


Studenti mogu povesti borbu za ostvarivanje prava svakog pojedinca jer imaju energije i poletnosti. No, vrijeme je da se svaki pojedinac zapita u kakvom društvu želi živjeti i kakav svijet želi ostaviti svojoj djeci i unucima. Studenti ne mogu nositi breme svih društvenih problema . Voljni su učiniti prvi korak i ustrajati ako vide da je i drugima stalo.autor: Kristijan, student Filozofskog fakulteta u Zagrebu
studentskarevolucija @ 14:28 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
četvrtak, svibanj 15, 2008


studentskarevolucija @ 22:01 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare


Na jučerašnjoj sjednici Senata zagrebačkoga Sveučilišta nisu usvojeni "zaključci" Hrvatskoga rektorskoga zbora. Senat, navodi se, ne vjeruje kao ni studenti obećanjima iz MZOŠ-a te ne namjerava poduzimati ništa dok iz Ministarstva ne dobije pomno razrađen proračun i načine financiranja diplomskih studija..

Moramo naglasiti da plaćene školarine nisu jedini zahtjev studenata, ali da je neprihvaćanje "zaključaka", bez obzira na razloge koje navodi Senat, čin koji studentima znači samo jedno..!!!!

Stay tuned! Pratite što će se događati, sutra/prekosutra ćemo vas obavijestiti što i kako dalje..studentskarevolucija @ 01:38 |Isključeno | Komentari: 0
petak, svibanj 9, 2008

Najdraže studentice i studenti!
Hvala vam svima koji ste došli na prosvjed, ovo što smo učinili je bilo nešto nevjerojatno, ja još uvijek dolazim k sebi! Danas sam prolazio pokraj Puckog ucilista i trnci su me prosli kada sam odigrao film i sjetio se kolone ljudi koji su se sjatili put Mimare..Definitivno smo usli u povijest..
I definitivno necemo samo na ovome stati..

U utorak, 13.5., odrzava se sjednica Senata Sveučilišta, i čekamo što će se dogoditi toga dana..

Čitajte ovaj blog i pratite našu grupu na facebooku kako biste se što bolje informirali o našim daljnjim akcijama!!!

Isto tako, imam i jedan poziv za vas. S obzirom na to da ćemo u narednoj budućnosti morati jako brzo reagirati, tko zna, možda u roku par dana organizirati prosvjede, MOLIM VAS da na sljedeci e-mail:

studrevolt@gmail.com

posaljete vase ime i prezime (nije obavezno, moze samo ime), fakultet na kojem studirate (sto je obavezno da se znamo koordinirati), koja ste godina te  u kojem gradu studirate..
Ove cemo kontakte iskoristiti ISKLJUCIVO da vas pozovemo na buduce prosvjede, a jako nam je bitno da vas mozemo kontaktirati sto prije moguce..

Isto tako, svi vi koji imate odlicne fotke i video materijal, molimo vas da nam se javite na
febb@net.hr ili studrevolt@gmail.com kako bismo se dogovorili kako da nam posaljete materijale da ih imamo za arhivu :))
Ujedno ih možete uploadati i na našoj facebook grupi, što je od danas dopušteno svakome članu grupe..

Čujemo se, čitajte nas i
stay tuned!!
Sljedeće akcije stižu! - Do ispunjenja zahtjeva! :)

Ante

p.s. Sretan vam svima Dan pobjede!


studentskarevolucija @ 21:25 |Isključeno | Komentari: 12 | Prikaži komentare
ponedjeljak, svibanj 5, 2008
 • Da se poštuju uvjeti po kojima smo upisali studij
 • Da se svakom studentu omogući upis u diplomski studij bez plaćanja školarine i ECTS bodova te da jedini uvjet za upis istog bude završen preddiplomski studij. U slučaju da student želi promjeniti studij pri upisu na diplomsku razinu mora zadovoljiti uvjete koje propisuje ciljani fakultet.
 • Titule propoznatljive na tržištu rada (prvostupnik?)
 • Ravnopravno sudjelovanje u kreiranju nastave – osnivanje radnih skupina na svim razinama strukture visokog školstva s ciljem temeljite reforme
 • Da rezultati anketa o kvaliteti nastave budu javni te da u provjeri istih sudjeluju studenti
 • Poštivanje studentskih prava
 • Poboljšanje kvalitete nastave i odnosa profesor-student
 • Jasno definiranje i provođenje institucije mentorstva
 • Povećanje broja znanstvenog osoblja
 • Povećanje udjela praktičnog rada u studijskim programima na preddiplomskoj razini
 • Poštivanje redovnih ispitnih rokova propisanih Statutom Sveučilišta te poštivanje mogućnosti održavanja izvanrednih ispitnih rokova propisanih Statutom Sveučilišta
studentskarevolucija @ 02:12 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
petak, svibanj 2, 2008

Drage studentice i studenti,

u utorak, 29. travnja, Studentski zbor Filozofskog fakulteta u suradnji
sa Savezom studentskih udruga i Bolonjskom sekcijom organizirao je u dvorani 7 tribinu na temu diplomskih studija. Predstavili smo se, rekli smo tko smo i što smo. Pričali smo o tome što radimo. Nabrajali smo opće poznate probleme koje je manjkava provedba Bolonjskog procesa donijela na naš faks. Stotinama studenata koji su na tribinu došli svi su ti problemi bili poznati i još su nam na papirima poslali desetke i desetke pitanja, komentara, prijedloga i kritika. Na sva smo ta pitanja obećali odgovoriti u što kraćem roku, a odgovori će biti objavljeni na našem webu (http://sz.ffzg.hr).
Kako je tribina išla svojim tokom, atmosfera je postajala sve užarenija. Zbog kombinacije našeg neiskustva u vođenju tribina pred nekoliko stotina studenata te nataloženog studentskog nezadovoljstva, na trenutke je dvorana doslovno eruptirala i bilo je zaista živahno. Dvorana 7 prepuna nabrijanih studenata. What a sight to see...

Potpuno prema očekivanjima, na pitanje:
"Ovdje smo zbog vas, što želite
da radimo?", 
studenti su se izjasnili da žele prosvjed. Žele promjene. Na
to se javio kolega s biološkog odsjeka PMF-a i zamolio za mikrofon. Izložio je probleme koji tište njega i njegove kolege. Priča je to koja nam je zvučala i previše poznato: našetavanje po raznim uredima, lažna obećanja,
neispunjeni programi, previsoke cijene za takve uvjete...
Zbog svega toga
studenti biološkog odsjeka PMF-a organiziraju studentski prosvjed 7.svibnja pred Mimarom. Imaju transparente, imaju letke, imaju potvrdu da je prosvjed najavljen policiji, imaju opće zahtjeve vrlo slične našima. A ako
je suditi po burnom pljesku i povicima solidarnosti iz dvorane – 

IMAJU I
PODRŠKU STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Studenti biološkog odsjeka PMF-a svojim prosvjedom traže:

* da se poštuju uvjeti po kojima smo upisali studij
* da se svakom studentu omogući besplatan diplomski studij i da jedini uvjet za upis istog bude završen preddiplomski studij
* titule prepoznatljive na tržištu rada (PRVOSTUPNIK???)
* ravnopravno sudjelovanje u kreiranju nastave
* da rezultati anketa o kvaliteti nastave budu javni te da u provjeri istih sudjeluju studenti
* poštivanje studentskih prava
* poboljšanje kvalitete nastave i odnosa profesor - student.
 
Smatramo da se interesi studenata PMF-a i FF-a u ogromnoj mjeri podudaraju, većina problema je slična, a zahtjevi jednaki. Zato smo dogovorili sljedeće: studenti Filozofskog fakulteta spontano će se okupiti 7.5. u 11 sati na parkiralištu ispred Filozofskoga fakulteta. Bit će to mirno okupljanje, bez jaja, rajčica i ostalih kulinarskih specijaliteta.

Nakon toga će se mirno, kulturno i civilizirano zaputiti u smjeru Mimare gdje
će se oko podneva pridružiti studentima s PMF-a te tamo zviždaljkama i drugim audio-vizualnim sredstvima odavati svoju prisutnost. Hoće li se nakon toga čitava masa zaputiti pred Ministarstvo u ovom je trenutku sporedno.

Važna je poruka koju će odaslati studenti Filozofskog fakulteta koji će
se na ovaj način pridružiti prosvjedu kolega s PMF-a. To je poruka upozorenja. Jer, ako se okupi nekoliko stotina studenata Filozofskog da podrže prosvjed koji su potakli studenti PMF-a, koliko će ih se tek okupiti na prosvjedu koji će pokrenuti studenti FF-a? O tome koliko će studenata 7. svibnja pokazati spremnost da izađu na ulice, ovisit će spremnost uprave Filozofskog fakulteta da napravi one ustupke koje ćemo od njih tražiti.

Naši zahtjevi su, prije svega:

- uvažavanje činjenice da studenti JESU zabrinuti za svoju budućnost;

- uvažavanje činjenice da studenti prvih generacija bolonje JESU
pokusni kunići.

I zato za te iste studente tražimo:

1) odustajanje od bilo kakvih vidova naplaćivanja diplomskog studija, za sve studente;
2) odustajanje od naplaćivanja 150 kuna po ECTS bodu za ponavljanje kolegija;
3) proglašavanje izvanrednog prijelaznog stanja i izlazak u susret studentima u svim odlukama koje se tiču uvjeta, propisa i zahtjeva koji se pred njih postavljaju.


Svi znamo da je reforma na Filozofskom fakultetu provedena površno i
nedosljedno: programi i uvjeti na preddiplomskim studijima mijenjaju se iz semestra u semestar, programi diplomskih studija jos uvijek nisu finalni, uvjeti upisa jos uvijek nisu poznati, svaki odsjek vodi svoju politiku, pred mnoge se studente postavlja zahtjev da na diplomskom odbace jednu od dvije studijske grupe što im na upisu nije bilo najavljeno, ECTS bodovi dodjeljuju se kolegijima proizvoljno i bez jasnih kriterija, kolokvija kojima se može osloboditi ispita češće nema nego ima...

Sve su to činjenice i argumenti za gorenavedene opće zahtjeve.

Od konkretnijih stvari vezanih uz točku 3 tražimo:

- odgodu ukidanja jesenskog ispitnog roka dok se ne ostvari mogućnost rješavanja svih ispita putem kolokvija i slično;
- proglašavanje zadovoljavanja uvjeta koje postavlja ISVU sustav manje
važnim od želja studenata (drugim riječima: odgodu uvođenja ISVU-a za diplomce);
- obavezno uvođenje tzv. povjerenstava za Bolonju na svim odsjecima;
- reviziju svih programa i raspodjele ECTS bodova;
- sudjelovanje studenata u povjerenstvima koja rade te revizije;
- bolju edukaciju nastavnika o izvođenju nastave po Bolonjskim principima;
- konkretne sankcije za one nastavnike koji su loše ocijenjeni u studentskim evaluacijama;
- odustajanje od tzv. klauzure (završnoga rada) na odsjecima na kojima je naknadno uvedena;
- osiguranje da će se završni radovi i ispiti adekvatno bodovati.
 
Jednom kad reforma na Filozofskom bude na mnogo višoj razini moći će se razgovarati o naplaćivanju školarina i o naplaćivanju ponavljanja kolegija po ECTS bodu. Jednom kad sustav bude funkcionirao kako treba; kad pravila budu unaprijed poznata. Ali ne još, ne mi. Jer, uobičajeno je da se uloga zamoraca skupo plaća, a ne skupo naplaćuje!
 
Svjesni smo da nije uprava Fakulteta kriva za baš sve probleme koji nas muče. Svjesni smo da nije ni Sveučilište jedini krivac. Svjesni smo da to nije ni Ministarstvo. Ali, nas ne zanima tko je kriv više od drugih. Krivi su svi - svojim prebacivanjem odgovornosti, zbrzanim ulaskom u reformu, nedovoljnim financiranjem, nedovoljnom edukacijom nastavnika, odbijanjem planiranja unaprijed, odlukama donošenim u zadnji čas... 

Nadalje,
svjesni smo da u svakoj reformi mora biti rezova, mora biti nezadovoljnih. Ali dosta nam je toga da se studente ne tretira kao ravnopravne partnere u tom procesu, nego kao podređene, kao manje važne. Arogantna borba za autonomnost između odsjeka, fakulteta, sveučilišta i ministarstva
cijelo se vrijeme prelama preko leđa studenata. Vrijeme je da kažemo:

DOSTA!

Koliko će nas nadležni biti spremni poslušati, ovisi samo o nama. Već i
na sam spomen prosvjeda uslijedili su pozivi na razgovore. Odjednom je svima ovo prvi glas da su studenti nezadovoljni, odjednom se svi silno čude da je stanje loše, odjednom su svi dobronamjerni i spremni surađivati...

Potemkinovo selo preko noći više ne izgleda tako uvjerljivo.

Studenti Filozofskog fakulteta iskazali su na tribini 29. travnja želju da
prosvjeduju.
"Što mene briga za PMF kad imamo hrpu problema na našem
fakultetu?",
rekli su neki. Takav stav je razumljiv, ali odgovor je
jednostavan: prosvjed koji su potakli studenti PMF-a u ovom je trenutku ključan. Naime, unatoč svemu rečenome, izlazak na ulice nije i ne može biti sam sebi svrha. Studenti PMF-a ovaj prosvjed planiraju već mjesecima i poduzeli su sve potrebne mjere. Izađu li studenti Filozofskog fakulteta na ulice već u ovoj prilici koja im je pružena na pladnju, moguće je da drugi prosvjed neće ni biti potreban! Nadamo se da će nadležni nakon toga imati nešto više sluha za naše apele. Ako neće, ostaje nam na raspolaganju isti model djelovanja, ali sljedeći će put, a to će biti uskoro,
izlazak na ulice biti još masovniji.

I za kraj, ključna je poruka koju ćemo ovom podrškom poslati. Poruka je
to da smo razočarani, nezadovoljni, frustrirani načinom na koji se o Bolonji u Hrvatskoj govori te načinom na koji se čitava reforma provodi. Poruka je to da smo svjesni poteškoća pred kojima se nadležni nalaze. Ali, to je također poruka da su dosadašnje poteškoće ništa spram onih u kojima će se naći ako se nastave ponašati kao da je sve u redu, kao da sve funkcionira, kao da je ovo najbolji od svih svjetova...

Ostanite u toku. Budite spremni na akciju. Izađite na prosvjed 7. svibnja!

Ne bismo željeli zvučati previše patetično, ali naša budućnost
dobrim dijelom ovisi o sljedećih nekoliko tjedana. Su-odlučite o njoj!

Srednjoškolci se nisu bojali. Nemojte ni vi.

Vidimo se na ulici!

U ime Studentskog zbora Filozofskog fakulteta,

Vladimir Halgota,
zamjenik predsjednika SZ FF-a

Ante Pavlov,
član SZ FF-a i predstavnik FF-a u (novom) sveučilišnom Zboru
studentskarevolucija @ 21:44 |Komentiraj | Komentari: 11 | Prikaži komentare
Brojač posjeta
10726
 
Index.hr
Nema zapisa.